Tentoo

Context
De markt van payrolling/verloningsdiensten is sterk in ontwikkeling. Er zijn steeds meer aanbieders. Tentoo was een van de pioniers en wil ‘best in class’ zijn.

Merkmatch
Payrolling betekent partnerschip voor alle partijen.

Scope
Logo, huisstijl, brochures

Resultaat
Partnership staat bij Tentoo centraal en dat is vormgegeven door beelden waarbij de doelgroepen, zowel verschillende werkgevers als freelancers, figureren en excelleren in een silhouet. Tentoo is volwassen geworden.

< <