Venlo

Context
De gemeente Venlo, Kamer van Koophandel, bedrijven, wooncorporaties en andere sectoren willen gezamenlijk Venlo promoten. Een zware selectieprocedure resulteert in een succesvolle samenwerking.

Merkmatch
Venlo, samen omarmen we de toekomst.

Scope
Logo, huisstijl, advertenties, brochures, outdoor uitingen

Resultaat
Voor verschillende doelgroepen worden verschillende boodschappen ontwikkeld. Niet met één logo of  slogan, maar met een veelvoud. Venlo wordt met het begrip ‘love’ verbonden met het werkwoord, de activiteit die zij ontplooit. Een nieuwe vorm van city marketing. Alle betrokkenen omarmen het concept en geven er verder zelf invulling aan. Het grote draagvlak verhoogt de impact.

Eindeloze variatie mogelijkheden (ook in het Duits) om verschillende boodschappen voor verschillende doelgroepen te kunnen communiceren.
Promotie van Kazerne Kwartier als nieuwe ontwikkeling in Venlo
< <