Volo

Context
De coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM richt een algemeen pensioenfonds (APF) op onder de naam Volo pensioen. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald. Volo is Latijn voor: “ik wil, ik kies “. De keuze voor deze naam is verbonden aan het feit dat deelnemers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen ten aanzien van hunoudedagsvoorziening. Volo begeleidt hen naar die veranderende rol. Volo pensioen gaat uit van het individu.

Merkmatch
De perfecte match tussen vraag en aanbod, tussen pensioenuitvoerder en werkgever, maar ook tussen werkgever en werknemer.

Scope
Merknaam, logo, huisstijl (zowel drukwerk als digitale middelen), manual

Resultaat
Het logo bestaat uit simpele basisvormen en zijn de essentie. Bouwstenen die zich op allerlei manieren laten combineren. De verschillende vormen passen exact in elkaar en tezamen vormen ze een solide vorm. Dit staat voor samenwerking, samen sterk staan, samen de risico’s delen en continuïteit.
De huisstijl is flexibel, net als de organisatie. Deelnemers worden op individuele wijze benaderd. Het logo laat zich heel goed ‘animeren’ voor digitaal gebruik, zoals op de website te zien is. De vormentaal kan gedoseerd worden: van uitbundig tot ingetogen, van feestelijk tot degelijk. Afhankelijk van drager en boodschap kan ook hier een perfecte match gemaakt worden. In zijn totaliteit is het een vernieuwende, verrassende, dynamische en eigentijdse verschijning in de financiële wereld.
www.volopensioen.nl

< <