Fruitmasters

Context
Koninklijke FruitMasters Groep is een coöperatie van fruittelers, die direct van de bron fruit verkoopt aan handelshuizen en retailers. Zij ontwikkelen alle materialen zelf, maar zoeken voor de exportverpakkingen een specialist.

Merkmatch
Vers fruit direct uit de Hollandse bron.

Scope
Logo en verpakkingen

Resultaat
Deze verpakkingen zijn meer voor de B2B handel ontwikkeld. Maar de consument krijgt hem ook regelmatig te zien op het punt van verkoop, bijvoorbeeld op een markt. Er zijn twee dozen ontworpen. De eerste bevestigt vooral de kwaliteit van het fruit. De tweede benadrukt meer de Hollandse origine en wordt bijvoorbeeld vooral in China ingezet. 

< <