Sleepzz

Context
Liberty Health Care had het merk Sleepzz dat de autoriteit is op slaapgebied. Er is toenemende concurrentie op het schap ontstaan. Dat noodzaakt Sleepzz om een volgende stap te maken. Na een gesprek is er het vertrouwen om SOGOOD de opdracht te verstrekken.

Merkmatch
Om in te kunnen slapen wil de consument geen zwaar (verslavend) medicijn, maar een veilig product dat je in dromenland brengt. Ga maar lekker slapen!

Scope
Verpakkingen, logo, POS- en foldermateriaal, advertenties

Resultaat
Lakens, behang- en pyjama patronen, kortom de slaapkameromgeving, is als uitgangspunt genomen voor het logo en de verschillende producten.

Onderscheid in het schap wordt versterkt door de gele kleur die voor blokvorming zorgt. Zonder wijziging in de ondersteuning is het marktaandeel met de komst van de nieuwe verpakkingen significant gegroeid. Uitbreiding van distributie is gemakkelijker geworden. Met het succes wordt het merk verkocht aan Vemedia.

< <