Zuivelhoeve

Context
Zuivelhoeve is een klein familiebedrijf en heeft een succesvol productconcept. Inmiddels wordt het merk in verschillende landen op de markt gebracht. Na een eerste restyling moet in 2018 opnieuw een redesign plaatsvinden om aansluiting te blijven houden met de doelgroep.

Merkmatch
De doelgroep heeft een hang naar kleinschaligheid en eerlijkheid. Zuivelhoeve komt direct van de boerderij.

Scope
Verpakkingen, logo

Resultaat
Het vertrouwde Zuivelhoeve gevoel is gebleven. Het merk is nostalgisch en heeft een ambachtelijke uitstraling. Ondank dat het logo, de typofrafie en de illustraties veranderd zijn, is het merk nog steeds herkenbaar, terwijl het nu beter aansluit bij de tijdsgeest.

< <